Er siðferði heilbrigðisstétta geðþóttarákvörðun hverju sinni?
eða  
Stríðir heilbrigðiskerfið við siðferðisvanda?  

Á undanförnum misserum hafa ýmis erfið mál komið upp innan heilbrigðiskerfisins sem fær fólk til að staldra við og velta fyrir sér siðferðilegum spurningum um gildi, ábyrgð og trúverðugleika innan heilbrigðiskerfisins.  Almennt séð snýst siðfræði um manneskjuna, veruleikann sem hún býr við, reglur um það hvernig við tengjum saman athafnir, tökum afstöðu til annarra og metum sjálf okkur og umhverfi okkar. Í þessu samhengi má sjá að það sem ætti að öllu jöfnu að vera hornsteinn í íslensku heilbrigðiskerfi, er að allri siðfræði virðist vera  mjög ábótavant.

Siðfræði í heilbrigðiskerfinu

Ef við skoðum aðeins betur um hvað siðfræðin snýst, þá ætti það að vera grunnkrafa okkar til að geta átt gott mannúðlegt samfélag en við þurfum líka að kunna að beita henni í okkar daglegu samskiptum.

Í heilbrigðiskerfinu standa  stjórnendur stöðugt frammi fyrir samstarfsfólki, nemendum, sjúklingum, aðstandendum, rannsóknum, kennslu og upplýsingum, þar sem er um siðferðilegar spurningar er að ræða.  Það eru ekki einungis spurningar um líf eða dauða, heldur líka spurningar eins og: Hvernig er ábyrgð mín, gagnvart náunga mínum? Hvernig get ég tengst þessari manneskju og sett þarfir hennar í það ferli að hún nái sem bestri líðan og heilbrigði? Hvað um opinber skrif, skjöl og pappíra sem eru gerðir, hvaða afleiðingar hafa þeir fyrir viðkomandi manneskju?

Umfjöllun í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum

Eins og við höfum orðið vitni að hafa siðferðileg gildi ekki alltaf verið höfð í heiðri.  Þar má til dæmis nefna umfjöllun um skjólstæðinga heilbrigðiskerfisins.  Stjórnendur heilbrigðisstofnana hafa á undanförnum árum oft fríað sig ábyrgð til að taka á þeim málum sem brýnt hefur verið að taka á. Heilbrigðisstarfsmenn, sjúklingar og aðstandendur  hafa því miður oft orðið fyrir óvæginni árás og ósanngjarnri umræðu þar sem siðfræðin hefur vikið fyrir óvönduðum vinnubrögðum.  Stikkorð eins og margar heilbrigðisstofnanir nota s.s. virðing, samvinna, fagmenska, gæðastefna, öryggi, tímanleiki, skilvirk þjónusta, jafnræði, notendamiðuð þjónusta, árangursrík þjónusta,  hljómar allt vel,  en þegar á reynir virðist þessi stikkorð eiga sér lítið gildi.  Því má segja að þetta séu innantóm hugtök sem vantar að leggja áherslu á og nota í samskiptum til að byggja upp góða og árangursríka þjónustu og mannlegt starfsumhverfi.

Til hvers er siðfræði í heilbrigðisgeiranum?

Góð mannbætandi siðfræði felst í því að fylgja reglum, góðum gildum og lögum og geta í hvívetna sýnt virðingu, kærleika og samkennd í persónulegri nálgun. Siðferðilegar meginreglur og viðmið gefa okkur leiðsögn til að taka á vandamálum sem eru stöðugt á vegi okkar og þurfa úrlausnar við.  Allir sjúklingar eiga rétt til mannhelgi lögum samkvæmt og í heilbrigðisstefnunni til ársins 2030 sem samþykkt hefur verið að starfa eftir er það skýrt tekið fram að standa skulu vörð um mikilvægustu siðferðilegu verðmætin og þau eigi ganga fyrir öðrum.  Þar er viðmiðið um mannhelgi sett framar en um samstöðu og skilvirkni.  Af þessum ríku ástæðum er það ljóst að  allir heilbrigðisstarfsmenn og stofnanir verða að vanda umfjöllun sína í samræmi við gildandi lög um réttindi sjúklinga.

Höfundar eru í stjórn Heilsuhags-hagsmuna samtök í heilbrigðisþjónustu